Gestalttherapie

Gestalttherapie is de therapie van het contact. Hiermee bedoel ik contact met je omgeving, (systemische visie). Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet, op eigen kracht, in staat zijn om dat te herstellen.
Bij veel cliënten zie ik ook dat ze het contact met hun beleving kwijt zijn. Ze ervaren niet meer wie ze zijn of zijn aan het worstelen met wie ze zouden willen zijn. Dit kan te maken hebben met overlevingsmechanismen die niet meer werken of oud zeer wat nog steeds opspeelt en vraagt om verwerking.

Als Gestalttherapeut sta ik niet zozeer stil bij de problemen zelf, maar leg de nadruk op hoe jij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in jouw leven en hoe je er mee omgaat.
De behandeling richt zich op de problematiek zoals deze zich presenteert in het hier en nu. Het verleden speelt een grote rol, maar essentieel is om te onderzoeken hoe het verleden zich in het dagelijkse leven manifesteert.

Gewaarzijn creëren is een belangrijk onderdeel in de therapie. Dit gaat een stuk verder dan bewustzijn creëren. Bewustzijn is vaak alleen mentaal, terwijl gewaarzijn al je zintuigen aanspreekt en benut. We missen vaak belangrijke informatie over onszelf, de ander én onze omgeving. Op deze manier kunnen we wijs worden en worden wie we zijn.
De bedoeling is dat je in de therapie leert om meer contact te maken met je eigen beleving . Hierdoor voel je je vrijer en tegelijkertijd meer verbonden.